METEOSTANICE  BÝŠŤ
Solární záření
Solarní záření
Měření je prováděno originálním čidlem firmy Davis.
Data z čidla jsou předávána do 18bitového Delta-Sigma A/D převodníku umístěného u čidla a dále předávána do řídícího mikropočítače.

Rozsah měření:0 až 1800 W/m2
Přesnost:5%
Rozlišení:1 W/m2
Četnost měření: cca 2x za sec
Záznamy od:1.1.2014

Bližší informace o senzoru najdete zde:
Stránky výrobce (v angličtině)