METEOSTANICE  BÝŠŤ
Tlak vzduchu
Tlak vzduchu
Měření tlaku je prováděno senzorem Bosch BMP180.
Absolutní tlak naměřený čidlem se přepočítává na relativní s ohledem na nadmořskou výšku a aktuální venkovní teplotu.

Vzorec na přepočet tlaku (v němčině)

Umístění:3m nad zemí ve vnitřním prostoru
Přesnost:typ. ± 1hPa
Rozlišení:typ. ± 0.01hPa
Četnost měření: každých 5 min
Záznamy od:20.10.2014

Bližší informace o senzoru najdete zde:
Stránky výrobce (v angličtině)